Wednesday, 23 November 2011

STRUKTUR PEMBELAJARAN

               1.Dalam pembelajaran kooperatif, pelajar belajar dalam kumpulan untuk memaksima tahap pembelajar mereka secara berkumpulan atau  individu.
    2.Ideanya mudah sahaja. Satu kelas dibahagi kepada beberapa kumpulan kecil . Selepas menerima arahan daripada guru. Mereka seterusnya belajar melalui tugasan-tugasan sehingga kesemua ahli kumpulan berjaya memahami dan menyiapkan tugasan itu dengan baik.
    3.Guru hanya bertindak sebagai fasilitator sahaja.
    4.Kesannya , setiap ahli kumpulan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat/    kejayaan bagi mendapat markah yang terbaik hasil usaha setiap ahli dalam kumpulan tersebut.
          
             5.Ini kerana setiap ahli mempunyai matlamat yang sama

No comments:

Post a Comment