Wednesday, 23 November 2011

PEMBELAJARAN KOOPERATIF

Pada pendapat saya pembelajaran kooperatif adalah satu bentuk strategi pembelajaran yang bersistematik di mana kumpulan-kumpulan kecil dibentuk untuk belajar dan bekerjasama bagi mencapai matlamat dan kejayaan dan guru bertindak sebagai fasilitator.

No comments:

Post a Comment