Wednesday, 23 November 2011

COOPERATIVE LEARNING

KELEBIHAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF

Setiap ahli dalam kumpulan sentiasa berkongsi maklumat, pengetahuan , kemahiran untuk mencapai kejayaan /matlamat .
Menyemaikan semangat muhibbah. Merapatkan jurang antara etnik/kaum/bahasa dan agama
Dari segi soasial pula pelajar itu dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara berkesan
Meningkatkan keyakinan diri
Bermotivasi

STRUKTUR PEMBELAJARAN

               1.Dalam pembelajaran kooperatif, pelajar belajar dalam kumpulan untuk memaksima tahap pembelajar mereka secara berkumpulan atau  individu.
    2.Ideanya mudah sahaja. Satu kelas dibahagi kepada beberapa kumpulan kecil . Selepas menerima arahan daripada guru. Mereka seterusnya belajar melalui tugasan-tugasan sehingga kesemua ahli kumpulan berjaya memahami dan menyiapkan tugasan itu dengan baik.
    3.Guru hanya bertindak sebagai fasilitator sahaja.
    4.Kesannya , setiap ahli kumpulan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat/    kejayaan bagi mendapat markah yang terbaik hasil usaha setiap ahli dalam kumpulan tersebut.
          
             5.Ini kerana setiap ahli mempunyai matlamat yang sama

PEMBELAJARAN KOOPERATIF

Pada pendapat saya pembelajaran kooperatif adalah satu bentuk strategi pembelajaran yang bersistematik di mana kumpulan-kumpulan kecil dibentuk untuk belajar dan bekerjasama bagi mencapai matlamat dan kejayaan dan guru bertindak sebagai fasilitator.