Monday, 17 October 2011

Memulakan pengajaran (Mencungkil idea pelajar)

Sebelum memulakan kelas guru perlulah memulakan sesi pengajaran dengan cara yang betul.Ini kerana , kita perlu menarik minat para pelajar untuk mengetahui apa yang ingin mereka belajar pada hari tersebut dan mengapa mereka perlu tahu dan bagaimana mereka ingin membina idea yang terbaik. Akan di sambung esok......

No comments:

Post a Comment